Syarifah Maryana, S.Pd.

Foto-Dosen
Syarifah Maryana, S.Pd. adalah seorang dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Beliau memiliki keahlian dalam bidang PGSD. Lahir di Biereun, pada tahun 1995.

Email: icutrahimah@yahoo.com


  • Tahun 1993, menyelesaikan S1 Tata Boga, di KIP Syiah Kuala
    Judul tugas akhir :


    7,082 kali dilihat, 29 kali dilihat hari ini